Lis 20

Tarragona centrum Costa Dorady

do Města

Tarragona je velké přístavní město v Katalánsku na severovýchodě Španělska a centrum stejnojmenné provincie. Zároveň je to takové neoficiální hlavní město riviéry Costa Dorada, protože se jedná o největší město a také se nachází zhruba v jejím středu.

TIP: Zajeďte si na dovolenou do Costa Dorada a užijte si španělského slunce.

Město má 140 184 obyvatel, uvádí se ale že v městské aglomeraci žije dohromady kolem 450 000 lidí (některé odvážné zdroje dokonce tvrdí  675.921 obyvatel). Tarragona je proslulá svými starověkými památkami, jejíchž význam podtrhuje to, že byla zapsána na seznam UNESCO. Tarragona je ale také moderním městem s obrovským přístavem. Z průmyslových odvětví je zde rozvinutá hlavně chemie.

  

Historie

Podle nejstarší křesťanské legendy je jméno města odvozeno od jména Tarraho, což by měl být nejstarší syn Tubala, syn Japhetha, který byl synem bájného Noeho. Mělo se to tak stát roku 2407 př. nl.

Pravděpodobnější je založení Féničany, ti dokonce mají podobné slovo „Tarchon”, které znamená „pevnost”.

Nejjistější je však až historie z doby nadvlády Římské říše. Je doloženo, že v těchto časech už zde stávalo město, kterému Římané říkali Tarraco. Toto město učinili hlavním městem provincie Hispania Tarraconensis. Ve starověku bylo město skutečně důležité, dokonce bylo opevněno a rozšířeno Publiusem a Gnaeusem Scipiem. Při svém tažení se zde zastavil i zakladatel principátů – první římský císař – Augustus.

TIP: Před cestou si srovnejte cestovní pojištění online na Yespojisteni.cz

V následujících staletích se město rozvíjelo celkem poklidně. V 12 století tu vyrostla nádherná románská katedrála. Církev se vlastně hodně zasloužila o středověký rozvoj města. V roce 1570 zde například kardinál arcibiskup Gaspar de Cervantes založil semináře San Pablo a Santa Tecla, které byly jako první v souladu s dekrety z Tridentského koncilu. V roce 1858 arcibiskup José Domingo Costa y Borras dále seminář rozšířil a nechal postavit nové knihovny. Záhy na to pak papež Lev XIII povýšil zdejší církevní školu k Papežským univerzitám.

  

Dnešní Tarragona

Moderní Tarragona je v mnoha věcech jiná. Jádro města není zas tak velké a je poměrně kompaktní. Soustřeďuje se kolem hlavního širokého bulváru Rambla Nova, který vede od pobřeží šikmo asi kilometr do vnitrozemí k velkému kruhovému náměstí Plaça de la Imperial Tàrraco. Stará část města včetně pozůstatků starověkého amfiteátru se nachází hned u pobřeží a kolem ulice Via Augusta, která vede souběžně s mořem.

Dnešní Tarragona je ale také moderním průmyslovým městem. Chytré mozky si zde vychovávají v Universitat Rovira i Virgili. Absolventi pak mohou nastoupit třeba do některé z mnoha chemických továrem přímo na okrajích města nebo ve vzdálenějším okolí.

Na rozvoji tohoto odvětví má dozajista vliv i obrovský přístav (dlouhý cca 4,5 kilometru), který se rozprostírá na východ od města. Podél přístavu jsou nevzhledné zásobníky na ropu a další suroviny a sklady. Nacházejí se zde také menší městečka jako například Bonavista, Campclar a La Canonja, které s Tarragonou splývají v jednu velkou aglomeraci.

  

Atrakce a památky

 • Portal de Sant Antoni – Vstupní brána do Tarragony. Byla postavena v roce 1737 v barokním slohu. Na bráně je znak Philipa V. španělského mezi dvěma lvi a pod ním je znak města.
 • Forum Romanum –  Starověké centrum města, které mělo rozlohu až 18 hektarů. Bylo postaveno roku 73 nl na rozkaz císaře Vespasian a svému účelu sloužilo do 5. století. Později zde byly postaveny katedrály a další stavby, jedná se tedy o historické jádro města.
 • Anfiteatre Roma – Římský amfiteátr neboli cirk. Taková mnohem menší obdoba Kolosea. Polovina tribun už je rozpadlá, stejně tak je vidět dříve skryté podzemní zázemí. Amfiteátr se nachází hned vedle hlavní městské pláže a je na něj dobře vidět i z nedaleké hlavní silnice.
 • Palác Augustus neboli takzvaný dům Piláta.
 • Starověká cesta – Postavená v době císaře Marca Aurelia.
 • Tarragonská katedrála – Je datována do 12.-13 století a mistrně v sobě kombinuje románské a gotické architektonické prvky.
 • Kláštera chudých klarisek  – U městských hradeb.
 • Městská radnice – Dříve sloužila jako dominikánský klášter.
 • Arcibiskupský palác – Nachází se na místě, kde stály budovy už za starověku. Traduje se že jedna z jeho věží přečkala celé ty tisíce let až dodnes. Palác byl přestavěn v 19. století.

  

Ubytování a hotely

Hledáte ubytování a hotely v Tarragoně? Navštivte web Hotelove.cz, který vás pomůže.

Okolí

 • Akvadukt de les Ferreres (v katalánštině Pont del Diable neboli Ďáblův most) postavili Římané a převáděl vodu do města. Nachází se 4 kilometry severně a je součástí rezervace Ensemble z Tarraco zapsaného v roce 2000 na seznam historického dědictví UNESCO. Akvadukt přivádí vodu z nedaleké říčky Francolí a pravděpodobně byl vystaven za časů vlády císaře Augusta. Horní část má 25 oblouků, dolní 11. Délka akvaduktu je 249 metrů a výška 27 metrů.
 • Asi 6 km východně od města podél pobřežní silnice se nachází takzvaná „Věž Scipios.“ I když to není potvrzené, tak právě zde možná byly pohřebeni někteří z příslušníků tohoto velmi významného římského patricijského rodu.
 • Pouhých 13 kilometrů východně směrem do vnitrozemí se nachází město Reuz. Jedná se o velké město se 106 622 obyvateli. Má krásné historické jádro. Jinak je známé jako rodiště architekta Antonia Gaudího a také jako centrum horolezectví.

  

Pláže

Nádherné písčité pláže se nachází přímo ve městě. Ta první větší se nachází bezprostředně vedle přístavu a to nejenom toho velkého pro nákladní lodě, ale ještě jednoho menšího, který slouží jenom pro malé osobní čluny. Pláž je dlouhá 1.1 kilometru a široká 30 až 40 metrů. Je zde krásně jemný písek. Nad pláží se táhne ulice Passeig Marítim de Rafael de Casanova. Ta se na západní straně rozšiřuje v takovou menší promenádu a dokonce je zde i velké kryté parkoviště pro automobily.

Za poloostrovem na němž jsou hlavně luxusní vilky se nachází druhá městská pláž. Ta je zhruba poloviční, tedy asi 600 metrů dlouhá. Ze začátku je ale poměrně hodně široká a to až 130 metrů. Kolem pláže tu opět vede ulice Passeig Marítim de Rafael de Casanova. Tentokrát jsou ale kolem zasázeny palmy, takže je tu přeci jenom trochu jiná atmosféra.

Pláže se samozřejmě nacházejí i dál směrem na východ od města. Jedná se opět o poměrně hodně pěkné písčité pláže i když jsou o něco užší, než ty přímo v centru města.

Doprava

Tarragona je spojena rychlovlaky AVE s Madridem a Barcelonou, vlaky Euromed s Valencií a místními spoji také s Tortosou a přes Reus a Caspe se Zaragozou. Nad městem prochází dálnice A7 (Autopista del Mediterrani), která vede kolem celého východního španělského pobřeží. Propojuje tak město s celou riviérou Costa Dorada, ale i s 90 kilometrů vzdálenou Barcelonou.

Tags:

Napiš komentář